Beste bewoner,

In het tweede ruimtelijk structuurplan van Leuven – goedgekeurd in 2017 – duidde de stad enkele gebieden aan met heel wat interessante mogelijkheden. De zone langs de Aarschotsesteenweg, tussen de steenweg en de Dijle, tot aan het Vuntcomplex is zo’n gebied (zie foto).

Een aantal eigenaars van gronden in dit gebied nam onlangs het initiatief om na te denken over de mogelijkheden voor het hele gebied, en willen hier graag met alle andere eigenaars en bewoners over nadenken, hun eigen ideeën toelichten en luisteren naar die van anderen. 

De stad Leuven juicht dit initiatief toe en ondersteunt daarom bij het organiseren van een buurtoverleg. O.a. de aanwezigheid van de Dijle, het vele groen en de mogelijkheid om enkele woonkernen met elkaar te verbinden via de open ruimte zijn heel interessant om mee te nemen in het verzamelen van alle ideeën.